Hieronder ziet u welke boeken ik geschreven heb.

Alle boeken zijn te bestellen via het contactformulier.
U stuurt een mail en ik stuur u het boek op na betaling.
Voor bestellingen en/of vragen: dirk@youthunited.nl

 

Van de Vader Uitgegaan

Van de Vader Uitgegaan

Het christelijk geloof is gebaseerd op een Persoon en dit is Jezus Christus. De Bijbel toont ons wie Hij is. Het evangelie van Johannes doet dat op een wel heel bijzondere wijze. Het laat ons zien dat Jezus Christus God Zelf is die mens is geworden. Hij zegt dat Hij...

Gods huis en ons gedrag

Gods huis en ons gedrag

In het nieuwste boek geef ik een vers voor vers uitleg van de eerste brief van Paulus aan Timotheüs. Als wij willen weten hoe wij het leven als gemeente van God willen vormgeven, hebben we in het Nieuwe Testament daar de volmaakte aanwijzingen voor. In deze eerste...

Het anker voor de ziel

Het anker voor de ziel

Na 'Vastheid voor het hart' is er nu een nieuw boek te bestellen: 'Het anker voor de ziel'. Dit is een vers voor vers studie van de brief aan de Hebreeën. De brief aan de Hebreeën is één van de meest verheven gedeelten uit de Bijbel. Het richt de schijnwerper voor de...

De invasie van een andere geest

De invasie van een andere geest

Al jaren liep ik rond met het plan om een boek te schrijven over de invasie van een andere geest in de gemeente van God. Dit is nogal onheilspellende taal, maar ik heb aan den lijve ondervonden hoe subtiel deze ondergrondse revolutie mensen in hun denken wegvoert van...