Bijbelcursus : Romeinenbrief

Wat is het evangelie aan gelovigen? Wat betekent het dat een mens gerechtvaardigd wordt uit geloof? Wat zijn de verschillend tussen Adam en Christus? Wat houdt het oordeel over de oude mens in? Wat betekent de doop? Waarom is de christen niet meer onder de wet? Wat betekent de leiding van de Heilige Geest? Wat is Gods plan met Israël? Hoe kun je rechtvaardig leven? Wat betekent het om samen gemeente te zijn? Al deze en nog veel meer vragen zullen behandeld worden tijdens deze bijbelstudie.

Van de Vader Uitgegaan

Van de Vader Uitgegaan

Het christelijk geloof is gebaseerd op een Persoon en dit is Jezus Christus. De Bijbel toont ons wie Hij is. Het evangelie van Johannes doet dat op een wel heel bijzondere wijze. Het laat ons zien dat Jezus Christus God Zelf is die mens is geworden. Hij zegt dat Hij...
Gods huis en ons gedrag

Gods huis en ons gedrag

In het nieuwste boek geef ik een vers voor vers uitleg van de eerste brief van Paulus aan Timotheüs. Als wij willen weten hoe wij het leven als gemeente van God willen vormgeven, hebben we in het Nieuwe Testament daar de volmaakte aanwijzingen voor. In deze eerste...
Het anker voor de ziel

Het anker voor de ziel

Na ‘Vastheid voor het hart’ is er nu een nieuw boek te bestellen: ‘Het anker voor de ziel’. Dit is een vers voor vers studie van de brief aan de Hebreeën. De brief aan de Hebreeën is één van de meest verheven gedeelten uit de Bijbel. Het richt...
De invasie van een andere geest

De invasie van een andere geest

Al jaren liep ik rond met het plan om een boek te schrijven over de invasie van een andere geest in de gemeente van God. Dit is nogal onheilspellende taal, maar ik heb aan den lijve ondervonden hoe subtiel deze ondergrondse revolutie mensen in hun denken wegvoert van...