Jezus was een Jood, dus?

Een steeds groter wordende groep gelovigen hangt een ‘Joods’ gericht christendom aan, de zogenaamde Messiaanse beweging. Er wordt gezegd: ‘Jezus was een Jood’, ‘het heil is uit de Joden’ of ‘wij zijn toch op de Olijfboom,...

De grote verschuiving

Het grote doel van God met de gelovigen is dat zij het beeld gaan vertonen van de Heer Jezus tijdens hun leven op aarde. Daar waar Hij is verworpen en gekruisigd, daar waar de satan de overste is van de wereld, dáár wil God dat in de gemeente Christus gezien wordt....

Streven naar de grootste genadegaven

Er is waarschijnlijk geen onderwerp dat voor grotere verwarring heeft gezorgd dan ‘de gaven van de Geest’ of beter vertaald ‘de genadegaven van genade’. Ik acht het daarom nuttig om hier een apart artikel aan te wijden en deze thematiek nog...

Bijbelstudie: Charismatische misleiding

We leven in een tijd van misleiding en verwarring binnen het christendom. In deze serie bespreek ik vijf van de meest voorkomende misleidingen van dit moment in ons land. Als onze ogen opengaan voor de waarheid van het woord van God en we leren dat ware zegen alleen...